==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
วีดีทัศน์เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส. (MSU)


พุธ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 ผู้ชม 805


วิดีโอชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำสถา­บัน อาจมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่อาจคลาดเคลื­่อนจากความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เช่น ในเนื้อหาวีดิโอตอนหนึ่งจะกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 19 คณะ 2 วิทยาลัยซึ่งหมายถึง มีทั้งหมด 19 คณะ แต่มีสองคณะที่เป็นวิทยาลัย ในที่นี้จึงเป็น 19 คณะ 2 วิทยาลัย แต่มีความหมายเดียวกับ 17 คณะ 2 วิทยาลัย ซึ่งเป็นการรวบรวมรูปภาพมาจัดทำเป็นประมวล­ตัดต่อวีดิโอและเพิ่มเสียงบทเพลงแห่งสถาบั­นที่เราภาคภูมิใจ

 


วีดีทัศน์เรื่องเล่าจากศิษย์เก่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง