==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
สั่งจองของที่ระลึก
ของที่ระลึก

เสื้อสมาคม

คอโปโลสีขาว ปกแดงเลือดหมู (ชาย)

คอโปโลสีขาว ปกแดงเลือดหมู (หญิง) 

คอโปโลสีกรม ปกแดงเลือดหมู (ชาย) 

คอโปโลสีกรม ปกแดงเลือดหมู (หญิง)  


 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ