==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ข่าวประชาสัมพันธ์


แต่งตั้งตัวแทนแต่ละรุ่นในการประสานงาน
อาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ผู้ชม 3890

สมาคมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยแต่งตั้งจากตัวแทนของแต่ละรุ่น ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีตัวแทนตั้งแต่รุ่นที่ 1 -  13 ได้แก่

 1. นายปิยะวัฒน์ ศรีธรรม                       ประสานงานเกียร์  1

 2. นายไกรราช บัวระบัดทอง   ประสานงานเกียร์  2

3. นายนิติวัตร์ เตาะไธสง   ประสานงานเกียร์  3 

4. นาย ธวัชชัย คำพันธ์   ประสานงานเกียร์  4

5.  นายกิตติชัย ถนอมศิลป์  ประสานงานเกียร์  5

6. นายสมหมาย กลางชนีย์        ประสานงานเกียร์  6

7. นายณัฐพงษ์ สุวรรณไตร  ประสานงานเกียร์  7

8. นายภาณุชัย ลำพุทธา  ประสานงานเกียร์  8

9. นายตรรกวิทย์ คำก้อน     ประสานงานเกียร์  9

10. นายธนา คล้ายสุบรรณ  ประสานงานเกียร์  10

11. นายยุฐภูมิ บัวผัน          ประสานงานเกียร์  11

12.นายภาคภูมิ วณาไธสง   ประสานงานเกียร์  12

13.นายยุรนันท์ ศิลาอุดม       ประสานงานเกียร์  13

 

      

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : ดาวน์โหลดไฟล์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
# Title Date Author Hit
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 เสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562 admin 3624
2 ระเบียบการ งานสมาคมสัญจรครั้งที่ 2 พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 admin 3998
3 ใบสมัครร่วมแข่งขันฟุตบอล พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 admin 4005
4 ใบตอบรับสมาคมสัญจร ครั้งที่ 2 พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 admin 3844
5 ตารางการแบ่งสายแข่งขันฟุตบอลครั้งที่ 2 พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 admin 3916
6 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุธ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 admin 198966
7 ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมงานสมาคมสัญจร ครั้งที่ 1 เสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2559 admin 4091
8 “MSU ENGINEERING ALUMNI CUP” สัญจร ครั้งที่ 1 พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 admin 4529
9 กำหนดการและสถานที่จัดงาน อาทิตย์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2559 admin 9893
10 งานคืนสู่เหย้าและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 admin 3981