==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ติดต่อสมาคมศิษย์เก่า

ที่อยู่ : สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้อง EN-110 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม 44150 Facebook : ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มมส

Fanpage Facebook : MSU Engineering Alumni Assocition

Line id : E-mail : msuenalumni@gmail.com โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3040