==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
คณะกรรมการบริหารสมาคม
ประจำปี:

 
นางสาวลักขณา สุวรรณชัย     เกียร์ 1
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
นายกสมาคม


 
นายนัฐราช แสนมีมา     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
อุปนายก


 
นายศักดิ์ภูมิ จำปาแดง     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
เลขานุการ