==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/ 2588

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558 ผู้ชม 3946
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 13 รุ่น มีจำนวนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมกันมากกว่า 2,000 คน และได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคม (ชุดจัดตั้ง) เพื่อดำเนินงาน ทั้งนี้ได้รับมติจากที่ประชุมให้ นางสาวลักขณา สุวรรณชัย บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร รุ่นที่ 1 ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละรุ่น และในการนี้ทางสมาคมได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามประมวลกฎหมายมาตรา 82 ว่าด้วยกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางสมาคมจึงได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 1/2558 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ห้องประชุมโสภณรณฤทธิ์ (EN-213) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เกียรติ กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพประกอบ

 
 
 
 
 


ข่าวกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


“คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า : MSU ENGINEERING ALUMNI CUP สัญจร ครั้งที่ 4”...
เสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2562...
ศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562
 
“แลนนำนายช่าง มมส” (MSU Engineering Run 2019)
อาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562
 
ประชุมสัญจรครั้งที่ 2
เสาร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560
 
แบบเสื้อ 2017
พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560
 
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2 ...
พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560