==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นางสาว ประภาพิทย์  บุญหล้า
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4
ซอย - ถนน -
หมู่บ้าน วังโปร่ง
ตำบลเทพคีรี
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 0862209956
E-mail : prapapitt@gmail.com
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 50010310422
ระดับการศึกษา :
สาขาวิชา :
ปีที่จบการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย : 2556
ระดับการศึกษาสูงสุด : เครื่องกล
สาขาวิชา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่จบการศึกษา : 2556
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : วิสวกรเครื่องกล
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : อินเทคโซล่าร์ จำกัด
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร (หน่วยงานเอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : พลังงานแสงอาทิตย์
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : -
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 5/558 ถนน ปัญญาอินทรา
หมู่บ้าน ัปัญญา P.2
ตำบลบางชัน
อำเภอเขตคลองสามวา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร