==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย กิตติชัย  ถนอมศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 5
ซอย - ถนน -
หมู่บ้าน เสม็ด
ตำบลลุมปุ๊ก
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 0869993613
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 461031003
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
ปีที่จบการศึกษา : 2550
เกรดเฉลี่ย : 2.75
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง :
อัตราเงินเดือน : 25,000 – 50,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร (หน่วยงานเอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ :
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 025215611-3
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 58/99 หมู่ที่ -
ซอย รามคำแหง ถนน รามคำแหง
หมู่บ้าน -
ตำบลหัวหมาก
อำเภอเขตบางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร