==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย เสริมศักดิ์  พลีใส
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 6
ซอย - ถนน -
หมู่บ้าน น้ำใส
จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 0972523178
E-mail : sremsak.civil@gmail.com
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 54010310489
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สาขาวิศวกรรรมโยธา
ปีที่จบการศึกษา : 2557
เกรดเฉลี่ย : 2.83
ระดับการศึกษาสูงสุด : วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่จบการศึกษา : 2557
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 20,000 – 30,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของต่างชาติ (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : รับเหมาก่อสร้าง
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 036200631
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 2044 หมู่ที่ -
ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่
หมู่บ้าน -
ตำบลห้วยขวาง
อำเภอเขตห้วยขวาง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร