==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย ธนา  คล้ายสุบรรณ
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 437/249 หมู่ที่ 13
ซอย พหลโยธิน 50 ถนน พหลโยธิน
หมู่บ้าน -
ตำบลคลองถนน
อำเภอเขตสายไหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 0871165449
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 51010311114
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า
ปีที่จบการศึกษา : 2555
เกรดเฉลี่ย : 3.42
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 25,000 – 50,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : บริษัท ทีเอดีเอส จำกัด
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร (หน่วยงานเอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : รับเหมาติดตั้ง เดินสายไฟ หม้องแปลงไฟฟ้า สายเคเบิ้ล
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 025513333 ต่อ 216
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ -
ซอย ซอยรามอินทรา 19 ถนน รามอินทรา
หมู่บ้าน -
ตำบลอนุสาวรีย์
อำเภอเขตบางเขน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร