==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนการทำงานของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชา: รุ่นปีการศึกษา:
อัตราเงินเดือน จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 0
10,000 – 20,000 บาท 0
20,000 – 30,000 บาท 0
30,000 – 50,000 บาท 0
50,000 – 70,000 บาท 0
70,000 – 100,000 บาท 0
มากกว่า 100,000 บาท 0
รวมทั้งหมด 0 100.00