==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สรุปภาวะการทำงาน
สถานภาพการทำงานของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชา: รุ่นปีการศึกษา:
สถานภาพการทำงานของบัณฑิต จำนวน(คน) ร้อยละ
ไม่ได้ทำงาน 0
ทำงานแล้ว 0
กำลังศึกษาต่อ 0
รวมทั้งหมด 0 100.00