==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประเภทหน่วยงานการทำงานของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร (หน่วยงานเอกชน)

สาขาวิชา: รุ่นปีการศึกษา:
ที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 58010310268​ นางสาวจิตกาญจน์  นามคำมี สาขาวิศวกรรรมโยธา