==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สรุปภาวะการทำงานของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาวะการทำงาน ทำงานแล้ว

สาขาวิชา: รุ่นปีการศึกษา:
ที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 57010381011 นายอนุสรณ์  เดชบุรัมย์ สาขาวิศวกรรรมโยธา