==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
สั่งจองของที่ระลึก
ของที่ระลึก

เสื้อสมาคม

คอโปโลสีขาว ปกแดงเลือดหมู (ชาย)

คอโปโลสีขาว ปกแดงเลือดหมู (หญิง) 

คอโปโลสีกรม ปกแดงเลือดหมู (ชาย) 

คอโปโลสีกรม ปกแดงเลือดหมู (หญิง)  


 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ