==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คณะอนุกรรมการสมาคม
ประจำปี:

 
นายยุฐภูมิ บัวผัน     เกียร์ 12
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
คณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์


 
นายภาคภูมิ วณาไธสง     เกียร์ 13
สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า
คณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์


 
นายยุรนันท์ ศิลาอุดม     เกียร์ 14
สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล
คณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์