==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คณะอนุกรรมการสมาคม
ประจำปี:

 
นายไกรราช บัวระบัดทอง     เกียร์ 2
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์


 
นายนิติวัตร์ เตาะไธสง     เกียร์ 3
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์


 
นายธวัชชัย คำพันธ์     เกียร์ 4
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
คณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์