==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
คณะที่ปรึกษาสมาคมภายนอก
ประจำปี:

 
นายธงชัย ชัยโสดา
ผู้จัดการร้าน ส.วัสดุภัณฑ์


 
นายอัฐพล พิมพ์พันธ์
ผู้จัดการ หจก.ไร่บัวทองการโยธา