==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คณะที่ปรึกษาสมาคมภายใน
ประจำปี:

 
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 
อาจารย์ ดร.รัตนา หอมวิเชียร
อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 
นางวิรายา ภมรสมิต
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม