==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คณะกรรมการบริหารสมาคม
ประจำปี:

 
นายภูมินทร์ สุวรรณธาดา     เกียร์ 11
สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า
ปฏิคม


 
นางเกศดาพร วงษ์ซิ้ม     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
กรรมการสมาคม


 
นายเสวี ลายโถ     เกียร์ 1
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
กรรมการสมาคม