==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คณะกรรมการบริหารสมาคม
ประจำปี:

 
นายธีรานันท์ ขันงาม     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
ประชาสัมพันธ์


 
นายมีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร     เกียร์ 1
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
เหรัญญิก


 
นายศิวณัทร ศรีโลห้อ     เกียร์ 10
สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
นายทะเบียน