==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คณะกรรมการบริหารสมาคม
ประจำปี:

 
นางสาวลักขณา สุวรรณชัย     เกียร์ 1
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
นายกสมาคม


 
นายนัฐราช แสนมีมา     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
อุปนายก


 
นายศักดิ์ภูมิ จำปาแดง     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
เลขานุการ