==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ข่าวกิจกรรม

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ผู้ชม 857

วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560  ณ ห้อง EN 217  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13.00 น ลงทะเบียน

13.30 น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

15.00 น ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2

18.00 น งานเลี้ยง

งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นผู้ที่ติดตาม(ที่ไม่ใช่ศิษย์เก่าครับ) ข่าวกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง