==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 ผู้ชม 1322
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางสาวลักขณา สุวรรณชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคา
รูปภาพประกอบ

 
 


ข่าวกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


“คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า : MSU ENGINEERING ALUMNI CUP สัญจร ครั้งที่ 4”...
เสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2562...
ศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562
 
“แลนนำนายช่าง มมส” (MSU Engineering Run 2019)
อาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562
 
ประชุมสัญจรครั้งที่ 2
เสาร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560
 
แบบเสื้อ 2017
พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560
 
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2 ...
พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560