==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 ผู้ชม 727
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางสาวลักขณา สุวรรณชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคา
รูปภาพประกอบ

 
 


ข่าวกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง