==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
ข่าวกิจกรรม

สมาคมรับมอบชุดรับแขก จาก ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558 ผู้ชม 217

ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับปริญญาตรี ได้มอบชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ให้แก่ทางสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มมส เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของทางสมาคมข่าวกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง