ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้าและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  ณ ครัวเรือนแก้วรีสอร์ท จังหวัดมหาสารคาม                                             
เว็ปมหาวิทยาลัย เว็ปคณะ เว็ปฝ่ายกิจการนิสิต เว็ปสภาวิศวกร ระบบภาวะการหางานทำ เว็ปกรมการจัดหางาน เฟส Job for engineering เฟสสมาคมศิษย์เก่า
 
ข่าวกิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมัครงาน
 
วีดีทัศน์เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า